تسمه‌های V شکل اسپشیال دنده‌ای

تسمه‌های Vشکل اسپشیال که به صورت قالبی تولید می‌شوند در برابرحرارت و روغن مقاوم بوده
و ضد الکتریسیته ساکن هستند. به دلیل مقاومت آنها در برابر تغییرات طولی، کارکرد چند تسمه در
کنار هم امکان‌پذیر است.این تسمه‌های دنده‌ای به علت انعطاف بالا، نشست مناسب در شیار فولی
و ایجاد حرارت کمتر در هنگام کار، طول عمر مفید بیشتری دارند.

کاربرد تسمه‌های V شکل اسپشیال دنده‌ای

تسمه‌های Vشکل اسپشیال دنده‌ای نسل جدیدی از تسمه‌های اسپشیال Vشکل می‌باشند.
این تسمه‌ها به خصوص درکاربردهای صنعتی با سرعت‌های بالا، کاربردهای گسترده‌ای دارند.
مزیت کلی این نسل جدید تسمه نسبت به تسمه‌های روکش‌دار اسپشیال که شامل مقرون
به صرفه بودن، انتقال بهتر نیرو و دوام بهتر است، تحولی سریع را درعملکرد تسمه ایجاد کرد.

تسمه هایV شکل اسپشیال روکش دار

تسمه های Vشکل اسپیشیال روکش دار تسمه هایی مقاوم دربرابرحرارت , روغن و ضد الکتریسیته
ساکن هستند.به دلیل مقاومت آنها دربرابر تغییرات طولی,کارکردچندتسمه درکنارهم امکان پذیراست.

تسمه های روکش دار ازسه بخش  تشکیل میشوند که عبارتنداز

1-لاستیک فشرده ای که دربرابرتغییرات حرارتی و فشار مقاوم است.
2-نخهای تسمه که وظیفه انتقال نیرورا به عهده دارند.
3-پارچه روکش که کل تسمه را پوشش داده و آن رادربرابر عوامل محیطی و سائیدگی محافظت می کند.

کاربرد:

تسمه های روکش دار Vشکل اسپیشیال,درماشین آلات صنعتی و کشاورزی استفاده میشوند. این نوع
تسمه هابرای کاربردهای با سرعت بالا مناسبند. تسمه های اسپیشیال برای فولی هایی با پهنای
{% 50کمتراز فولیهای تسمه های کلاسیک(ساده)کاربرد دارند و به ما امکان استفاده بهینه از فضا را
میدهند .ازآنجایی که فولی های جدید چندمنظوره می باشند,دربیشترمواردمی توان تسمه روکش دار
(ساده)رابا تسمه اسپشیال تعویض نموده و در نتیجه به انتقال بهتر نیرو و دوام بیشتر تسمه دست یافت.