تسمه وی شکل دنده ای

تسمه‌های Vشکل دنده‌ای که به صورت قالبی تولید می‌شوند در برابرحرارت و روغن مقاوم بودهو ضد الکتریسیته
ساکن هستند.
تفاوت اصلی و عمده میان تسمه‌های V شکل استاندارد و تسمه V شکل دندانه‌ای این است که
تسمه دندانه‌ایی این قابلیت را دارد که به دور یک فولی کوچک به گردش در آید و مقدار دفع حرارت(میزان حرارت
ایجاد شده بین تسمه و پولی در حین حرکت) را افزایش دهد.
اگر فولی دستگاه شما کوچک است دندانه‌های تسمه باعث می‌شود تسمه به خوبی به فولی چنگ بزند و
باعث افزایش چسبندگی تسمه به فولی‌ها می‌شود.
به دلیل مقاومت آنها در برابر تغییرات طولی، کارکرد چند
تسمه در کنار هم امکان‌پذیر است. این تسمه‌های دنده‌ای به علت انعطاف بالا، نشست مناسب در شیار فولی
و ایجاد حرارت کمتر در هنگام کار، طول عمر مفید بیشتری دارند.

کاربرد

تسمه‌هایVشکل چند خطی برای ماشین‌آلات صنعتی‌ای که حرکت‌های ضربه‌ای شوک مانند را دارند
و همچنین برای کارکردهایی که در آنها ممکن است لرزش‌های معمولی تسمه اثراتی منفی بر عملکرد
دستگاه بگذارد، استفاده می‌شوند.
در ماشین‌های کشاورزی و به خصوص کمباین‌ها، آنها اغلب به عنوان
تسمه‌های اتصال دهندهاستفاده می‌شوند و برای کاهش لرزش و افزایش عمر مفید تسمه، جایگزین
تسمه‌های تختیا مجموعه‌ای از تسمه‌ها می‌شوند.

مزایا

1- در مقایسه با دیگر گونه های تسمه، تسمه های V شکل گشتاور بالاتری را با عرض
کمتر منتقل میکند و همچنین دچار تنش کمتری میشوند.
2- این تسمه ها در مکان هایی که تسمه سطح تماس بسیار کمی با پولی دارد هم قابل استفاده هستند.
3- این گونه تسمه ها در محدوده سرعتی 5 تا 30 متر بر ثانیه عملیاتی هستند.

معایب

1- عیب این نوع تسمه ها این است که با توجه به کارکرد و حالت گُوِه(gove) داشتن و
افزایش خمیدگی و بادخور بودن آن کارایی 3درصدی کمتری نسبت به انواع تسمه های دیگر دارند.
2- جدا از مطلب فوق این تسمه در فشارهای بسیار زیاد دچار لغزش میشود و به راحتی
براثر لغزش برروی پولی ها دچار آسیب دیدگی میشود
.