تسمه های صنعتی و کشاورزی دورمتغیر

تسمه های سرعت متغیر همچون تسمه های تایمینگ کاربرد های ویژه خود را دارند. این تسمه ها کاربرد عمومی و زیادی برروی
دستگاه های صنعتی ماننداره های نواری و غیر صنعتی مانند ماشینهای کارتینگ و یا هر دستگاهی که با سیستم کلاچ گیری کار
میکند دارند. زوایا در تسمه های صنعتی سرعت متغیر نسبت به تسمه های وی شکل استاندارد تفاوت دارد و همین تفاوت باعث
میشود سیستم کلاچ گیری این دستگاه ها به خوبی عمل کند .

تسمه های دورمتغیر

در این تسمه‌ها ترکیب لاستیکی‌ای ویژه همراه با پارچه‌ای از جنس الیاف استفاده شده که در طول تسمه استحکام بالایی ایجاد
کرده و تغییر شکل و خمیدگی در مقطع تسمه را به حداقل می‌رساند. دنده‌دار بودن این تسمه انعطاف را به حداکثر رسانده و بهترین
صورت نشست در فولی را تضمین می‌کند. نخ تسمه که عامل انتقال نیرو می‌باشد برای کارکردهای سنگین طراحی شده
است و در عین حال ثبات طولی بسیار بالایی را ایجاد می‌کند. گاهی تسمه‌های ویژه‌ای از این نوع تولید می‌شوند که می‌توان
به عنوان مثال، به تسمه‌هایی با نخ کولار یا به صورت دو طرفه دنده‌ای اشاره کرد.

تسمه های دورمتغیرصنعتی

تسمه های دورمتغیرصنعتی(تسمه های V/S) و دورمتغیرکشاورزی نه تنهادربرابرحرارت و روغن مقاومندبلکه ضدالکتریسیته ساکن نیز هستند.
دراین تسمه ها ترکیب لاستیکی ای ویژه همراه با پارچه ای از جنس الیاف استفاده شده که درطول تسمه استحکام بالایی ایجاد کرده
و تغییرشکل و خمیدگی درمقطع تسمه رابه حداقل می رساند. دنده داربودن این تسمه انعطاف را به حداکثر رسانده و بهترین صورت
نشست در فولی را تضمین می کند.نخ تسمه که عامل انتقال نیرو می باشد برای کارکردهای سنگین طراحی شده است و در عین
حال ثبات طولی بسیاربالایی را ایجاد می کند.